Αρχική σελίδα » Μαθήματα

Μαθήματα

Το Εργαστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία και τις δράσεις των παρακάτω μαθημάτων:

  • Μουσική Παιδαγωγία και Διδακτική Ι και ΙΙ
  • Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Μουσικής
  • Πρακτική Διδασκαλία και Άσκηση Ι και ΙΙ
  • Μουσικοπαιδαγωγικά Συστήματα (προσφέρεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)
  • Οργάνωση Μουσικών Συνόλων σε Τυπικά και Άτυπα Πλαίσια
  • Η Μουσική στη Βρεφική Ηλικία

Επίσης υποστηρίζει την οργάνωση και τη λειτουργία του προγράμματος για την απόκτηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας, όπως αυτή εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.