Ανακοινώσεις

Περισσότερα »


Η χρήση της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και κυρίως γνώσης, απαιτεί συστηματική και οργανωμένη μελέτη και ανάλυση μέσα στα διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στα οποία απαντάται.

Στόχος του εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής είναι να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, εκπαιδευτικών και άλλων ενηλίκων στα πεδία που σχετίζονται με τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας και της μάθησης της Μουσικής.