Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Μουσικοπαιδαγωγικά Συστήματα

Μουσικοπαιδαγωγικά Συστήματα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Το μάθημα έχει ως στόχο να προσφέρει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς μια γνωριμία με τα εργαλεία και τις μεθόδους της διδασκαλίας της μουσικής. Βασικές έννοιες και δεξιότητες του γνωστικού αντικειμένου αναλύονται και περιγράφονται τα μέσα καθώς και οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μελλοντικοί δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις διδακτικές τους προσεγγίσεις της μουσικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση του μαθήματος της Μουσικής με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου.