Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Φυσιογνωμία

Φυσιογνωμία

Στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης, κατά την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε συνεχείς αλλαγές και  ένα διαρκώς διαφοροποιημένο τοπίο αναφορικά με τις ανάγκες και τα δεδομένα στην εκπαίδευση των τεχνών και ειδικότερα στη Μουσική, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έκρινε αναγκαία την ίδρυση Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες επιστημονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις με αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση της Μουσικής.

Με δεδομένη την πρόσφατη θετική αξιολόγηση του Τμήματος, τη συνεχώς αυξανόμενη κινητικότητα των αποφοίτων του, τις νεώτερες απαιτήσεις ως προς την παιδαγωγική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, το Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής αναδεικνύεται σε σημαντική δυνατότητα για την ανανέωση των υποδομών του Τμήματος ώστε να ανταποκριθεί με την ίδια επιτυχία στις επερχόμενες αλλαγές και να αναβαθμίσει το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής.