Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στόχοι

Η ίδρυση του Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στους αποφοίτους και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καθώς και στους υποψήφιους διδάκτορες, στους εκπαιδευτικούς μουσικής και άλλων ειδικοτήτων, αλλά και στους ενδιαφερόμενους ενήλικες, την απαραίτητη υποδομή για την αρτιότερη επιστημονική συγκρότησή τους, τη δυνατότητα γνώσης και χρήσης νέων εργαλείων έρευνας και διδασκαλίας της Μουσικής και την ταχύτερη προσαρμογή στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις του μουσικοπαιδαγωγού στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινότητα.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω πεδία που σχετίζονται με τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας και της μάθησης της Μουσικής:

 • Διδακτικές, ψυχολογικές, ανθρωπολογικές, φιλοσοφικές και ιστορικές διαστάσεις της Μουσικής Εκπαίδευσης.
 • Κοινωνιολογικά, ψυχολογικά και πολιτιστικά ζητήματα που επιδρούν στη διαμόρφωση του ρόλου της Μουσικής καθώς και στη διαμόρφωση των στάσεων και των συμπεριφορών των συμμετεχόντων σε περιβάλλοντα τυπικής, άτυπης και μη-τυπικής ενασχόλησης με τη μουσική.
 • Μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις (διαθεματική προσέγγιση, διαπολιτισμική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, κ.ά) στο αντικείμενο της Μουσικής, τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην ειδική μουσική εκπαίδευση (Μουσικά Σχολεία, Ωδεία, Μουσικές Σχολές)
 • Μελέτη και ανάλυση καθώς και συγκριτική ιστορική εξέλιξη των μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων, των μεθόδων και των αναλυτικών προγραμμάτων αναφορικά με τη Μουσική και τις άλλες Τέχνες.
 • Μελέτη και κατανόηση της δι-αντίδρασης και διασύνδεσης της μουσικής, ως διδακτικό αντικείμενο με τις άλλες τέχνες (εικαστικά, θέατρο, χορός), καθώς και με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον.
 • Αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και δια βίου μάθηση και επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Μουσικής, άλλων ειδικοτήτων και των ενηλίκων.
 • Μάθηση και Διδασκαλία της Μουσικής στα νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα, νέα εργαλεία και μοντέλα ένταξης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη Μουσική Εκπαίδευση.
 • Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα περιβάλλοντα και τις μορφές μουσικής διδασκαλίας και μάθησης.
 • Τεχνικές, εργαλεία, μοντέλα της αξιολόγησης της διδασκαλίας και της μάθησης της μουσικής.
 • Μελέτη και έρευνα στην αντίληψη και κατανόηση της Μουσικής μέσα από ψυχολογική, γνωσιακή, νευροβιολογική και τεχνολογική προσέγγιση.
 • Μελέτη και έρευνα στα μέσα, στα εργαλεία, στο ρεπερτόριο, στο μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες και στα περιβάλλοντα της Μουσικής Εκπαίδευσης