Αρχική σελίδα » Έρευνα » Συνεργασίες

Συνεργασίες πραγματοποιούνται με φορείς και ιδρύματα με στόχο την έρευνα και την εφαρμογή της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεργασίες με:

  • Πειραματικά Σχολεία του Ν. Αττικής
  • Τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»
  • Την ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. - Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων
  • Τον Φάρο Τυφλών
  • Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Κολλέγιο Αθηνών
  • Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ)