Αρχική σελίδα » Έρευνα » Μεταδιδακτορικά » Ολοκληρωμένα

Αγγελική Τριανταφυλλάκη (Mάρτιος, 2009)

Τίτλος: Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη του Καθηγητή Μουσικής: Εστιάζοντας στην καταλληλότητα για απασχόληση και τη δημιουργική μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Περίληψη:

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει κατά πόσο οι νέοι μουσικοί-απόφοιτοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την κρίσιμη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαφάνηκε η ανάγκη να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος οι πανεπιστημιακές μουσικές σπουδές και συγκεκριμένα η μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία των μουσικών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων από τα τέσσερα τμήματα μουσικών σπουδών της χώρας μας απασχολείται ή θα απασχοληθεί κάποια στιγμή στην εκπαίδευση. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της έρευνας συναντήσαμε φοιτητές στα τελευταία έτη των σπουδών τους να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί (ως ωρομίσθιοι σε σχολεία, σε ωδεία, ή παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα θεωρητικών και οργάνων), συχνά με ελάχιστη ή καθόλου μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία. Σε άλλες περιπτώσεις (πιο σπάνια) διορισμένοι εκπαιδευτικοί είχαν επιστρέψει στον πανεπιστημιακό χώρο προκειμένου να συμπληρώσουν τις μουσικο-παιδαγωγικές τους γνώσεις.

Ο παραπάνω προβληματισμός εξετάζεται εδώ από δύο οπτικές γωνίες, του πρωτοδιοριζόμενου καθηγητή μουσικής και του τελειόφοιτου φοιτητή (3ο έτος και άνω) που ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Έτσι και η παρούσα έκθεση παρουσιάζεται σε δύο διακριτά μέρη που εκπροσωπούν τα δύο αλληλένδετα στάδια της έρευνας. Επιθυμία μας ήταν η παρούσα έρευνα να προσφέρει μια αρχική εικόνα αλλά και ιδέες και προτάσεις τόσο για την αρχική μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία των μουσικών, όσο για τις μορφές που θα μπορούσε να πάρει ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης. Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιέφερε να προσδιορίσουμε τα είδη των γνώσεων και δεξιοτήτων που (1) οι καθηγητές θεωρούσαν απαραίτητα κατά την αρχική επαφή τους με τον χώρο της εκπαίδευσης και (2) που οι φοιτητές θεωρούσαν απαραίτητα κατά την αρχική τους προετοιμασία. Καταγράφονται γενικότερα τόσο η μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία και οι πρώιμες διδακτικές εμπειρίες των φοιτητών, όσο οι σχολικές διδακτικές εμπειρίες πρωτοδιοριζόμενων καθηγητών.

 

Μαρία Κοτσοπούλου (Δεκέμβριος 2022)

Τίτλος: Αποπροσανατολιστικά Διλήμματα και Μετασχηματίζουσα Μάθηση στην Εποχή της Πανδημίας Covid-19: Ανιχνεύοντας τις Εμπειρίες των Μουσικών

Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις ανακλάσεις της πανδημίας covid-19 στον μετασχηματισμό των ατόμων και τον ρόλο της μουσικής τέχνης στη διαχείριση της αναπάντεχης περιόδου του αναγκαστικού εγκλεισμού. Σκοπός του πονήματος είναι η καταγραφή του βιώματος των μουσικών στην πραγματικότητα της απομόνωσης και η εξέταση του τρόπου που σημασιοδότησαν το νέο συγκείμενο. Ειδικότερα αναδεικνύονται οι δυσκολίες και τα αποπροσανατολιστικά διλήμματα που προέκυψαν και οι επιρροές της πανδημίας στη συλλογιστική και στα ενεργήματα των ατόμων. Συμπληρωματικά καίριο ερώτημα της μελέτης αποτελεί η διαπραγμάτευση της δυναμικής της μουσικής τέχνης στις προκλήσεις περιόδων κρίσιμης βίωσης. Αξιοποιώντας την ποιοτική μέθοδο και συγκεκριμένα το εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης σε βάθος στρέψαμε τον ερευνητικό μας φακό στην εμπειρία δέκα μουσικών από διαφορετικούς μουσικούς επαγγελματικούς τομείς. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ψυχική αναστάτωση εξαιτίας του φόβου του θανάτου και της νόσησης από τον ιό, την επαγγελματική αβεβαιότητα και ανασφάλεια που αναδύθηκε, την πρόκληση της διαχείρισης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την ανάγκη αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Όπως φάνηκε οι συνέπειες της πανδημίας οδήγησαν ως επί το πλείστον σε μικρές νοητικές αλλαγές και αναπροσαρμογές μέσα στο ήδη διαμορφωμένο κέλυφος παραδοχών και λιγότερο σε συσσωρεύσεις αρνήσεων, αμφισβητήσεων, αναθεωρήσεων και ανατροπών για καινούργιες συνειδητές επιλογές και δράσεις. Τέλος αποδείχθηκε ότι η τέχνη αποτελεί την αντίσταση του ανθρώπου στην καθήλωση των περιορισμών που θέτουν οι ειδικές συνθήκες.