Αρχική σελίδα » Έρευνα » Μεταδιδακτορικά » Ολοκληρωμένα

Αγγελική Τριανταφυλλάκη (Mάρτιος, 2011)

Τίτλος: Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη του Καθηγητή Μουσικής: Εστιάζοντας στην καταλληλότητα για απασχόληση και τη δημιουργική μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Περίληψη:

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει κατά πόσο οι νέοι μουσικοί-απόφοιτοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την κρίσιμη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαφάνηκε η ανάγκη να εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος οι πανεπιστημιακές μουσικές σπουδές και συγκεκριμένα η μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία των μουσικών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων από τα τέσσερα τμήματα μουσικών σπουδών της χώρας μας απασχολείται ή θα απασχοληθεί κάποια στιγμή στην εκπαίδευση. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της έρευνας συναντήσαμε φοιτητές στα τελευταία έτη των σπουδών τους να απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί (ως ωρομίσθιοι σε σχολεία, σε ωδεία, ή παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα θεωρητικών και οργάνων), συχνά με ελάχιστη ή καθόλου μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία. Σε άλλες περιπτώσεις (πιο σπάνια) διορισμένοι εκπαιδευτικοί είχαν επιστρέψει στον πανεπιστημιακό χώρο προκειμένου να συμπληρώσουν τις μουσικο-παιδαγωγικές τους γνώσεις.

Ο παραπάνω προβληματισμός εξετάζεται εδώ από δύο οπτικές γωνίες, του πρωτοδιοριζόμενου καθηγητή μουσικής και του τελειόφοιτου φοιτητή (3ο έτος και άνω) που ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Έτσι και η παρούσα έκθεση παρουσιάζεται σε δύο διακριτά μέρη που εκπροσωπούν τα δύο αλληλένδετα στάδια της έρευνας. Επιθυμία μας ήταν η παρούσα έρευνα να προσφέρει μια αρχική εικόνα αλλά και ιδέες και προτάσεις τόσο για την αρχική μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία των μουσικών, όσο για τις μορφές που θα μπορούσε να πάρει ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εξέλιξης. Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιέφερε να προσδιορίσουμε τα είδη των γνώσεων και δεξιοτήτων που (1) οι καθηγητές θεωρούσαν απαραίτητα κατά την αρχική επαφή τους με τον χώρο της εκπαίδευσης και (2) που οι φοιτητές θεωρούσαν απαραίτητα κατά την αρχική τους προετοιμασία. Καταγράφονται γενικότερα τόσο η μουσικο-παιδαγωγική προετοιμασία και οι πρώιμες διδακτικές εμπειρίες των φοιτητών, όσο οι σχολικές διδακτικές εμπειρίες πρωτοδιοριζόμενων καθηγητών.