Αρχική σελίδα » Δράσεις » Δραστηριότητες - Ομάδες

Δραστηριότητες - Ομάδες


1. Ομάδα Μουσικοπαιδαγωγικής

Η Oμάδα Μουσικοπαιδαγωγικής του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ συστάθηκε τον Μάρτιο του 2019 και απαρτίζεται από φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, αποφοίτους, συνεργάτες και διδακτικό προσωπικό του ΤΜΣ καθώς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς μουσικής.

Κεντρικός στόχος της ομάδας είναι η διερεύνηση σε κάθε συνάντηση των βέλτιστων τρόπων επεξεργασίας μουσικού υλικού για την εκμάθηση της μουσικής στην τυπική αλλά και άτυπη εκπαίδευση. Η διαδικασία επεξεργασίας του υλικού, το κτίσιμο χρήσιμων μουσικών και άλλων δεξιοτήτων αποτελεί το κύριο μέλημα κατά τις συναντήσεις.

Πως θα μπορούσαμε να κάνουμε μουσική με μια ομάδα παιδιών οποιασδήποτε ηλικίας εντός και εκτός σχολικής τάξης και τυπικών πλαισίων; Πως θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε όλα τα μέλη της ομάδας ώστε ο καθένας να συμμετέχει ενεργά, να συμβάλει με τις ιδέες του, να δημιουργεί, να παίζει, να εκφράζεται; Στις συναντήσεις της ομάδας αυτό κάνουμε πράξη όλοι μαζί.

2. Ομάδα Μεντόρων

Εκπαιδευτικοί Μουσικής της Περιφέρειας Αττικής που συνεργάζονται με το Τ.Μ.Σ. στο πλαίσιο της Διδακτικής Άσκησης των φοιτητών στα σχολεία, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα.

Η Ομάδα έχει ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων με στόχο την αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση και τον αναστοχασμό σε σχέση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών, των ίδιων των εκπαιδευτικών και την συνεχιζόμενη επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξή τους.