Αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκη » Yλικό Βιβλιοθήκης

Έντυπο Υλικό Βιβλιοθήκης


Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το έντυπο υλικό που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής και διαρκώς εμπλουτίζεται! Η αναζήτηση στο αρχείο μπορεί να γίνει με το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, τον τίτλο και τις λέξεις-κλειδιά. 

Η Βιβλιοθήκη θα στεγαστεί στον 9ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής και είναι υπό κατασκευή.

Οι μέρες και οι ώρες λειτουργίας της καθώς και ο προσωρινός τόπος θα ανακοινωθούν άμεσα.

Κατάλογος Βιβλιοθήκης Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής

Ψηφιακά βιβλία και επιστημονικό υλικό ελεύθερης πρόσβασης


Το Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση ψηφιακών βιβλίων και επιστημονικού υλικού που σχετίζεται με τη Μουσική Εκπαίδευση και τη Μεθοδολογία Έρευνας. Το υλικό αυτό διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, αλλά βρίσκεται σε διαφορετικές ιστοσελίδες. Στόχος είναι ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να έχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση και να βοηθηθεί στη μελέτη του/της. Ο εμπλουτισμός του καταλόγου είναι σε εξέλιξη

Ψηφιακά βιβλία και επιστημονικό υλικό ελεύθερης πρόσβασης