Αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκη » Σχολικά Εγχειρίδια » Παλαιότερα

Η εξέλιξη της μουσικής εκπαίδευσης στο σχολείο από τις αρχές του 20ου αι. στη χώρα μας παρουσιάζει έντονο ερευνητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Με τη συμβολή της αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Τμήμα μας, Δρ Μαγδαληνή Καλοπανά (ΠΕ79.01) για το ακ. έτ.: 2021-2022, αλλά και με τη βοήθεια εν ενεργεία και συνταξιοδοτηθέντων εκπαιδευτικών μουσικής επιχειρούμε να συγκεντρώσουμε ψηφιοποιημένα τα σχολικά αυτά εγχειρίδια (με το αντίστοιχο ηχητικό υλικό, όπου υπάρχει) ώστε να παραμείνουν στο αρχείο μας, δίνοντας  πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, χωρίς να δίνονται τα δικαιώματα οποιασδήποτε εμπορικής χρήσης. 

Περισσότερες πληροφορίες musicedulab[at]music.uoa[dot]gr.

Σχολικά Εγχειρίδια (Παλαιότερα)

 • Ιωάννης Δ. Μαργαζιώτης
  Η Μουσική του σχολείου. Θεωρία - Μελωδικαί ασκήσεις-Τραγούδια Προς χρήσιν των Γυμνασίων, Παρθεναγωγείων, Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των εν τω Πανεπιστημίω μετεκπαιδευομένων Δημοδιδασκάλων [1952]
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-42237&tab=01
 • Αθανάσιος Κόκκινος
  Πλήρες σύστημα Σχολικής Μουσικής, Τεύχος δεύτερον, Δια την Ε΄ τάξιν των Εξατάξιων και την Γ΄ και Δ΄ Τάξιν των Οκτατάξιων σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης [1949?]
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-42063&tab=01

 • Αθανάσιος Γ. Αργυρόπουλος
  Μελωδικαί Ασκήσεις (Σολφέζ) ήτοι μεθοδική σειρά ωδικών γυμνασμάτων, μονόφωνων, δίφωνων, τρίφωνων εγκεκριμένον προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Παρθεναγωγείων και Διδασκαλείων [1940, 11η Έκδοση]
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-42049&tab=01
 • Μ. Καλομοίρης, Φ. Οικονομίδης
  Μαθήματα μουσικής : προς χρήσιν των μαθητών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των Γυμνασίων και πρακτικών λυκείων και των μαθητών των διδασκαλείων Τεύχος Α΄, Στοιχεία της θεωρίας της μουσικής μετά μελωδικών ασκήσεων (σολφέζ) και σχολικών τραγουδιών [1939, 4η Έκδοση]
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-18784&tab=01
 • Αθανάσιος Γ. Αργυρόπουλος
  Μουσική αγωγή: σύστημα διδασκαλίας της μουσικής μετά σχετικής εγκυκλοπαίδειας (εις τρία τεύχη & συμπλήρωμα) : εγκεκριμένον προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξεως των Γυμνασίων και των ανωτέρων Παρθεναγωγείων και των μαθητών της Α΄ τάξεως των διδασκαλείων [1933, 2η Έκδοση]
  http://elibrary.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-17675&tab=01 

 • Μελωδικαί ασκήσεις. Τεύχος Δεύτερον. Προς χρήσιν των μαθητών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων και των μαθητών των Διδασκαλείων [1933]
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-17927&tab=01

 • Μ. Καλομοίρης, Φ. Οικονομίδης
  Μελωδικαί Ασκήσεις-Σολφέζ, προς χρήσιν των μαθητών των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ των Γυμνασίων και Πρακτικών Λυκείων και των μαθητών των Διδασκαλείων [1933, 1η Έκδοση]
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-42009&tab=01
 • Μ. Καλομοίρης, Φ. Οικονομίδης
  Μαθήματα Μουσικής Τεύχος Α'. Στοιχεία της θεωρίας της Μουσικής, προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Διδασκαλείων, και προκαταρκτι5κών τάξεων των Ωδείων και Μουσικών Σχολών [1933, 1η Έκδοση]
  http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/item.html?code=01-42065&tab=01