Αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκη » Ηχητικό Υλικό

Η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής διαθέτει το ηχητικό υλικό που έχει εκδοθεί ως συνοδευτικό για τα σχολικά εγχειρίδια της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής. Στη λίστα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις ενότητες που περιλαμβάνονται.

Αν επιθυμείτε πρόσβαση στο υλικό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο στο email: musicedulab[at]music.uoa[dot]gr

Συμπεριλάβετε στο email σας το οναματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας και την αιτιολογία χρήσης του ηχητικού υλικού. Λάβετε υπόψιν ότι λόγω πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνο η εκπαιδευτική χρήση, από την οποία δεν θα προκύπτει οποιασδήποτε μορφή κέρδους για τον/την ενδιαφερόμενο/η.

Μουσική - Ηχητικά Αρχεία Δημοτικού

 • Α΄ και Β΄ Δημοτικού
 • Α΄ Δημοτικού Κεφάλαια 1-10
 • Α΄ Δημοτικού Κεφάλαια 11-19
 • Α΄ Δημοτικού Κεφάλαια 19-25
 • Β΄ Δημοτικού Κεφάλαια 1-6
 • Β΄ Δημοτικού Κεφάλαια 7-11
 • Β΄ Δημοτικού Κεφάλαια 12-17
 • Β΄ Δημοτικού Κεφάλαια 18-22
 • Β΄ Δημοτικού Κεφάλαια 23-25
 • Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού Κεφάλαια 1-15
 • Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού Κεφάλαια 16-25
 • Ε΄ Δημοτικού Κεφάλαια 1-9
 • Ε΄ Δημοτικού Κεφάλαια 10-15
 • Ε΄ Δημοτικού Κεφάλαια 16-20
 • Ε΄ Δημοτικού Κεφάλαια 21-25
 • ΣΤ΄ Δημοτικού Κεφάλαια 1-18
 • ΣΤ΄ Δημοτικού Κεφάλαια 19-24
 • Ανθολόγιο CD1
 • Ανθολόγιο CD2
 • Ανθολόγιο CD3
 • Ανθολόγιο CD4
 • Ανθολόγιο CD5

 

 Μουσική - Ηχητικά Αρχεία Γυμνασίου

 • Α΄ Γυμνασίου CD1 (Ενότητες Α-Γ)
 • Α΄ Γυμνασίου CD2 (Ενότητες Δ-Η)
 • Β΄ Γυμνασίου CD1 (Ενότητες Α-Δ)
 • Β΄ Γυμνασίου CD2 (Ενότητες Ε-ΣΤ)
 • Γ΄ Γυμνασίου CD1 (Ενότητες Α-Γ)
 • Γ΄ Γυμνασίου CD2 (Ενότητες Γ-ΣΤ)
 • Ανθολόγιο CD1
 • Ανθολόγιο CD2
 • Ανθολόγιο CD3
 • Ανθολόγιο CD4
 • Ανθολόγιο CD5
 • Ανθολόγιο CD6
 • Ανθολόγιο CD7

 

 Φυσική Αγωγή - Ηχητικά Αρχεία Γυμνασίου

 • Φυσική Αγωγή CD1
 • Φυσική Αγωγή CD2
 • Φυσική Αγωγή CD3
 • Φυσική Αγωγή CD4