Αρχική σελίδα » Βιβλιοθήκη » Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα Παλαιότερων Ετών

Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα Παλαιότερων Ετών


Το μάθημα της "Ωδικής" και αργότερα της "Μουσικής" κατείχε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών όλων των τάξεων του σχολείου. Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα Ωρολόγια Προγράμματα αποτυπώνονται οι ώρες διδασκαλίες, η διδακτέα ύλη και η στοχοθεσία του μαθήματος. Με το πέρασμα των χρόνων και με το βάρος των ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων γίνονται οι εκάστοτε τροποποιήσεις. Η μελέτη τους σίγουρα θα μας προβληματίσει και θα θέσει νέα ερευνητικά ερωτήματα για τον ρόλο και την πορεία του συγκεκριμένου μαθήματος.

Στην καρτέλα αυτή παρατίθενται τα ΦΕΚ των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, τα Ωρολόγια Προγράμματα και η διδακτέα ύλη της "Ωδικής" ή της "Μουσικής". Από το όνομα κάθε αρχείου διαφαίνεται το έτος έκδοσης του ΦΕΚ, ο αριθμός του φύλλου, η βαθμίδα εκπαίδευσης ή η τάξη. 

Η συλλογή αυτή θα εμπλουτίζεται σταδιακά.